HKScan Sweden

HKScan Sweden är en del av HKScan-koncernen. Vi är Sveriges största företag inom kött- och chark, och har tillverkat mat till det svenska folket sedan 1899.

Vi förädlar och marknadsför ett brett sortiment av gris-, nöt- och lammkött, charkvaror och färdigmat. Scan och Pärsons är några av Sveriges starkaste och mest välkända varumärken i vår portfölj. 

 

Nyhet: 23 mars 2017

Information om HKScan Abp's ordinarie bolagsstämma den 6 april 2017


HKScan's ordinarie bolagsstämma anordnas torsdagen den 6 april 2017 med början kl. 10 i Logomo (Logi 1-2 hallen), i Åbo (Köydenpunojankatu 14, ingång via Logi 1-2).
Registrering av anmälda deltagare och kaffeservering börjar kl. 9.00.


Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 27 March 2017 är införd som aktieägare i bolaget i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy.
Aktieägare som har sina aktier registrerade på sitt personliga värdeandelskonto är införd i bolagets aktieägarförteckning.


Presentationer av föreslagna styrelsemedlemmar, mötesagenda
med mera finns på engelska här.


Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 3 april 2017 före kl. 16.00. Anmälan till bolagsstämman kan ske:

a) via Web här
b) per telefon +358 (0)10 570 6100 (vardagar kl. 9.00–16.00); eller
c) per brev adresserat till HKScan Abp, Bolagsstämman, PB 50, 20521 Åbo, Finland.

Vid anmälan anges aktieägarens namn, personnummer, adress, telefonnummer och namnet på eventuellt biträde. De personuppgifter som aktieägarna lämnar till HKScan Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av tillhörande registreringar.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

- - -

Ytterligare anvisningar t.ex. till ägare av förvaltarregistrerade aktier har getts
i möteskallelsen som publicerats som börsmeddelande på finska och engelska den 14 mars 2017 och som kan hittas också här

2018-05-24 kl 16:07

RT @livsmedel: Livsmedelsföretagens @TorpSara och @PHolmThisner från @HKScanSweden förklarar hur @SweFoodArena kommer arbeta med #hållbarhe…

2018-05-24 kl 16:07

RT @livsmedel: Livsmedelsföretagens @TorpSara och @PHolmThisner från @HKScanSweden förklarar hur @SweFoodArena kommer arbeta med #hållbarhe…