2016-12-21 kl 15:54 - Aktuellt i bloggen

Förändringar av största svenska ägare

 

HKScan har idag offentliggjort två meddelanden, se på HKScans webb rörande förändringar hos våra aktieägare. Sveriges Djurbönder, som har fram till 21 december varit den näst största aktieägaren i HKScan, har sålt en del av sina aktier, motsvarande 10,10 procent av rösterna, till Lantmännen. Finska LSO Osuuskunta är fortsatt den största aktieägaren i HKScan.

Efter köpet av aktier kommer Lantmännens ägande av HKScan motsvara 5,97 procent av aktierna och 10,10 procent av rösterna. Sveriges Djurbönders ägande motsvarar 6,57 procent av aktierna och 2,29 procent av rösterna.

Lantmännen är en väletablerad ekonomisk förening som ägs av 27 000 lantbrukare verksamma i Sverige. "Lantmännen är ett företag som vi i Sverige känner väl och delar våra värderingar med. På liknande sätt som HKScan, arbetar i hela köttförädlingskedjan, arbetar Lantmännen med hela spannmålsvärdekedjan", säger Jari Latvanen. Lantmännen har sina kärnverksamheter inom lantbruk, lantbruksmaskiner, bioenergi och livsmedelsproduktionen i Norden. "Enligt min mening delar Lantmännen, Sveriges Djurbönder och HKScan förståelsen och värdet av ett ansvarsfullt företagande från jord till bord", tillägger Latvanen.

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 27 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com

Om Sveriges Djurbönder
Sveriges Djurbönder är en ekonomisk förening som ägs av ca 13 000 medlemmar. Tillsammans är vi en majoritet av Sveriges köttproducenter. Vårt uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse bl.a. genom att förvalta vårt ägande av i HKScan, Sveriges Djurbönders medlemmar levererar över hälften av alla nöt, två tredjedelar av alla grisar och över 70 procent av alla får/lamm som produceras i Sverige. Läs mer på: www.sverigesdjurbonder.se

 

0 kommentarer till "Förändringar av största svenska ägare":