2018-03-02 kl 11:01

Fortsatt hög andel importerat kött i Sverige

Det är glädjande att andelen svenskt kött av vår totala konsumtion ökar, vilket Jordbruksverket visade igår. En summering av marknadsutvecklingen 2017 visar att efterfrågan på svenskt kött fortsätter att växa och att den inhemska produktionen av svenskt kött nu ökar. Detta gäller för samtliga djurslag och är ett efterlängtat trendbrott. Men fortfarande är hela 44 % av det kött som vi äter i Sverige importerat.

Läs hela pressmeddelandet

2017-08-25 kl 9:38

HKScan reviderar sin strategi

HKScans styrelse har godkänt koncernens strategi. Vår strategi går ut på att fokusera på konsumenten genom att leda matkedjan. Strategin ger oss en unik position inom den nordiska livsmedelsindustrin.

Läs hela pressmeddelandet

2017-05-02 kl 11:12

Stor klimatsatsning mellan HKScan och C4 Energi

HKScan i Kristianstad har stort fokus på att minska sin klimatpåverkan. Sedan tidigare är all el som anläggningen köper förnyelsebar och för fyra år sedan gick företaget över till fjärrvärme för att betydligt minska sina fossila utsläpp. Nu är det dags för nästa klimatsteg som innebär att HKScan kopplar in biogas från C4 Energi och minskar klimatpåverkan med 3200 ton CO2 årligen.

Läs hela pressmeddelandet

2016-10-25 kl 6:37

HKScan i Sverige ska minska sin klimatpåverkan med -95 procent till 2030

Hittills har HKScan i Sverige minskat sin klimatpåverkan med -72 procent jämfört med 2003 då företaget satte sitt första klimatmål.  Nu tuffar företaget till sina mål betydligt för att minska sina klimatutsläpp och strävar efter att minska sin påverkan med hela -95 procent till 2030. I HKScan klimatmål för Sverige ingår utsläpp från företagets produktionsanläggningar, personalens tjänsteresor och djurtransporter.

Läs hela pressmeddelandet

2016-10-21 kl 7:21

Svenskt nötkött sysselsätter 10.000 personer. Film: Möt Andreas Lidén och se hans vardag för en mer klimatsmart uppfödning.

I Sverige sysselsätter den svenska nötköttsproduktionen över 10.000 personer varav hälften arbetar i förädlingsindustrin och resten på någon av våra många gårdar. Det svenska nötköttet har 25 procent lägre klimatpåverkan än snittet i EU, vilket beror på våra friska djur, men också på det sätt de svenska korna föds upp. Besök Andreas Lidén som bland annat föder upp kalvar på naturbete och få kort inblick i hans arbete för en svensk klimatsmart uppfödning.

Läs hela pressmeddelandet

2016-09-20 kl 8:00

HKScan ökar slakten i Småland - tecknar avtal om legoslakt med Ello i Lammhult

HKScan vill växa, öka sin slakt i regionen och fortsatt erbjuda hög service till djurleverantörer i Småland. Detta ligger som grund för det legoslaktsavtal som tecknats mellan Ello i Lammhult AB och HKScan Sweden AB. Företagen har under en längre tid haft ett välfungerande samarbete gällande helfall av nöt. Avtalet innebär att Ello i Lammhult AB kommer att legoslakta nöt på uppdrag av HKScan. Ello i Lammhults egen charktillverkning fortsätter som tidigare i Lammhult och berörs inte av det tecknade avtalet. 

Läs hela pressmeddelandet

2016-06-17 kl 5:27

Pressinbjudan: EN KLIMATSMART FRAMTID – SÅ FIXAR VI BIFFEN

Klimatdebatten om kött är stekhet. HKScan bjuder in till seminarium i Almedalen (eller live på www.framtidenskött.se) om vägen mot en hållbar och klimatsmart framtid för det svenska köttet. Medverkande är Anders Wijkman, Ordförande, Miljömålsberedningen. Göran Holm, Direktör för Skandinavien-marknaden HKScan. Ulf Sonesson, Senior Scientist, Associate Professor, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Magnus Ek, Förbundsordförande, CUF. Hanna Lidström, Språkrör, Grön Ungdom. Nils Björid, Förbundsordförande, LRF Ungdom och Anna Richert, Sakkunnig, Hållbar mat för alla, WWF. Varmt välkommen du också!

Läs hela pressmeddelandet

2016-05-30 kl 11:27

HKScan ökar användningen av ansvarsfullt producerad soja

HKScan-koncernen har förbundit sig att öka användningen av ansvarfullt producerad soja för att säkra en ansvarsfull produktion i hela värdekedjan för kött. Åtagandet betyder att till slutet av 2018 ska all soja som används i HKScans värdekedja uppfylla de strikta kraven i antingen RTRS (Round Table on Responsible Soy) eller Pro Terra.

Läs hela pressmeddelandet

2016-05-27 kl 6:04

Jari Latvanen utnämnd till verkställande direktör för HKScan-koncernen

Detta pressmeddelande är översatt från börsmeddelandet ursprungligen på engelska och finska. HKScans styrelse har utnämnt Jari Latvanen (52), MBA, till verkställande direktör för HKScan Abp. Han kommer till HKScan närmast från Stora Enso där han varit chef för Consumer Board-divisionen och medlem i ledningsgruppen sedan början av 2015. Hans tidigare karriär omfattar posterna som verkställande direktör för Findus Nordic, olika ledningsuppgifter inom Nestlé och försäljnings- och kommersiell direktör för HK Ruokatalo (nuv. HKScan Finland Ab) åren 1995–2000.

Läs hela pressmeddelandet

2016-05-04 kl 5:09

HKScans polska baconfabrik byggs ut

Som ett led i HKScans strategi för lönsam tillväxt har företaget beslutat att investera i en utvidgning av koncernens baconfabrik i Swinoujscie i Polen. Investeringen ger ökad kapacitet och tillgång till ny produktionsteknik som gör att koncernen kan utveckla nya produkter och förbättra produktkvaliteten.

Läs hela pressmeddelandet

2016-05-03 kl 8:00

HKScan och Coop i samarbete för att öka försäljning av svenskt lammkött

Producentgruppen Lamm i Värmland, som består av ett femtontal lammproducenter i Värmland, blir från och med april/maj nya leverantörer av svenskt lammkött under varumärket Coop. Totalt kommer dessa producenter att stå för cirka 20 procent av det lammkött som säljs under Coops varumärke runt om i landet. Formellt tecknas avtalet med HKScan som är Coops huvudpartner för kött under deras eget varumärke.

Läs hela pressmeddelandet

2015-11-18 kl 9:21

Svensk kött- och charkprodukter har en framtid i kinesisk matkultur

Kina är framtidsmarknaden för svenska livsmedel, inte minst svenskt griskött. Det är den svenska kvaliteten och matsäkerheten, i kombination med grisköttets betydelse i den kinesiska matkulturen ger en stor positiv potential för både Sverige och Kina i våra framtida samarbeten. Idag har Kinas ambassadör Chen Yuming och landsbygdsminister Sven-Eric Bucht diskuterat svenska råvaror och kinesisk matkultur under en pressträff på restaurang Formosa i Gamla Stan i Stockholm. Nästa vecka åker en svensk delegation, under lantbygdsministerns ledning, till Kina för att fortsätta samtalen att godkänna Sverige som exportland av griskött. 

Läs hela pressmeddelandet

2015-10-01 kl 8:46

HKScan investerar i tillväxt och bygger en ny produktionsanläggning för kyckling i Raumo, Finland

Detta pressmeddelande är översättning av HKScans börsmeddelande som publicerats på engelska och finska. HKScan, den ledande köttexperten i Norden, fortsätter att implementera sin strategi för lönsam tillväxt (se börsmeddelanden 13/10 2014 och 5/8 2015). Bolagets styrelse har beslutat att HKScans nya produktionsanläggning för kycklingprodukter ska byggas i Raumo, Finland. Värdet på investeringen är cirka 80 miljoner euro. Anläggningen planeras stå klar i slutet av 2017. Projektet hör till de största investeringarna i produktionsanläggningar någonsin för HKScan. 

Läs hela pressmeddelandet

2015-05-19 kl 13:30

HKScan stärker foderverksamheten i Sverige – HKScan och North European Oil Trade Oy i samarbete för biprodukter från bioetanolproduktion

HKScan fortsätter i enlighet med sin strategi att stärka konkurrenskraften inom primärproduktionen i Sverige och utvidgar sin foderverksamhet. HKScan och North European Oil Trade Oy har undertecknat ett avtal om leveranser av biprodukter från bioetanolproduktionen till HKScan från North European Oil Trade Oy:s nya etanolfabrik i Göteborg. HKScan utnyttjar protein- och energirika biprodukter som en del av sitt fodererbjudande till kontrakterade leverantörer.

Läs hela pressmeddelandet

2015-05-19 kl 13:30

HKScan satsar på foderverksamhet

Foder är den största enskilda kostnaden i all primärproduktion. Därför är det naturligt att HKScan Sweden nu breddar sin verksamhet och startar upp en foderverksamhet i Sverige. HKScans foderverksamhet syftar till att på olika sätt ge våra leverantörer en bättre ekonomi och högre kvalitet i sin produktion. HKScan Sweden presenterar idag sin nya affärsområdeschef Anna-Maria Larsson som har en gedigen erfarenhet inom foderbranschen. Anna-Maria kommer närmast från ett jobb som foderchef på KLF.

Läs hela pressmeddelandet

2015-04-28 kl 8:06

Scan lanserar Pluma av Svensk Rapsgris – Nyhet till årets grillsortiment

Inför grillsäsongen 2015 hämtar Scan inspiration från Spanien. Det genom att introducera en helt ny styckdetalj till det svenska köket; Pluma av Svensk Rapsgris. Pluma, som också kallas kotlettkappa, sitter långt fram på grisen, ovanpå karré och kotlett. Detaljen, som är uppskattad framför allt i Spanien, är mycket smakrikt och passar perfekt att grilla tack vare sin platta form. Bland årets produktnyheter för grillen finns också kotlettracks av Svensk Rapsgris.

Läs hela pressmeddelandet

2015-04-15 kl 11:55

HKScan breddar sin export, lokala säljkontor ska öppnas i Fjärran Östern

I enlighet med sin strategi för en gynnsam tillväxt gör HKScan en investering i sin export genom att etablera ett säljkontor i Hong Kong under innevarande år. Lokal närvaro på den asiatiska marknaden kommer att vara av största vikt då det gäller att höja värdet av gruppens export, konstaterar HKScans VD Hannu Kottonen. HKScan planerar dessutom att öppna ett lokalt försäljningskontor i Kina så fort de tillstånd som erfordras har utfärdats av de finska myndigheterna och exporten från Finland till Kina kommer igång. HKScan har redan genomfört omfattande förberedelser för de nya säljkontoren i Asien.

Läs hela pressmeddelandet

2015-04-01 kl 6:00

Scan förstärker samarbetet med upplevelsekoncernen Parks and Resorts

HKScan har tecknat samarbetsavtal med upplevelsekoncernen Parks and Resorts Scandinavia AB. Avtalet innebär att HKScan är ensam fast food-leverantör till nöjesparkerna Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Med sina goda och välkända kvalitetsprodukter från Scan kommer företaget på ett positivt sätt att bidra till besökarnas helhetsupplevelse.

Läs hela pressmeddelandet

2015-02-12 kl 6:33

Flodins lanserar Meat snacks, fyra goda snacks med hög proteinhalt

Flodins lanserar fyra goda snacks som passar utmärkt till proteinrika mellanmål, men som även kan njutas på tapasbordet eller till ett glas öl eller vin.  Alla fyra varianter har en härlig smak med tydlig kryddning. Flodins meat snacks är lätta att ta med sig och ger ett snabbt och proteinrikt mellanmål för den som behöver det. Till 100 g färdig produkt har vi använt över 200 g färskt kött vilket ger snacksen en proteinhalt på runt 50 %. 

Läs hela pressmeddelandet

2015-01-07 kl 12:00

Siljan Chark satsar för framtiden, köper Bertil Erikssons slakteri

Siljans Chark AB har köpt Bertil Erikssons Slakteri AB i Bäsinge (Krylbo) av HKScan Sweden AB. Affären görs för att stärka och utveckla slakteriverksamheten i regionen genom samslakt av boskap och lamm i Ickholmen som är ett modernt och effektivt slakteri och har kapacitet för ytterligare slakt. Fem nya arbetstillfällen skapas hos företaget i Ickholmen.

Läs hela pressmeddelandet

2015-01-05 kl 10:50

HKScan planerar att omstrukturera sin produktionsstruktur i Danmark

HKScan-koncernen, ett ledande nordisk köttföretag, fortsätter att renodla sin operativa verksamhet. Koncernen strävar efter att förbättra sin operativa effektivitet genom att omstrukturera sin produktionskapacitet i Danmark, där koncernen har produktionsanläggningar i Vinderup och Skovsgaard. De planerade åtgärderna kommer skapa en effektivare produktionsplattform som stöder koncernens strategiska mål för lönsam tillväxt.

Läs hela pressmeddelandet

2014-12-19 kl 8:30

Implementeringen av HKScans strategi fortsätter - verksamheten med estniska ägg avyttras, HKScan blir minoritetsägare i finskt kläckeri

HKScan, ett ledande nordiskt köttföretag, har tecknat avtal om att sälja sin estländska äggverksamhet, OÜ Koks Munatootmine, till danska DAVA Foods Holding A / S. OÜ Koks Munatootmine har en årlig omsättning 6,7 miljoner euro. Affären omfattar aktier samt fastigheter och anläggningar och resulterar i en mindre ej likviditetspåverkande nedskrivning. Avyttringen är villkorad av godkännande från konkurrensmyndigheterna. Personalen kommer att fortsätta att vara anställda i OÜ Koks Munatootmine.

Läs hela pressmeddelandet

2014-11-05 kl 13:40

Ny branschorg. Svenska Köttföretagen bildad; Spetskompetens, riktad påverkan och ökad konkurrenskraft till djurproducenter och köttföretag i Sverige

Köttföretagen i Sverige har bildat en ny branschorganisation – Svenska Köttföretagen. Den nya starka branschorganisationen ska skapa ökad konkurrenskraft till djurproduktion i Sverige genom samlad spetskompetens inom rådgivning, djurhälsa och grisgenetik. Svenska Köttföretagen ska även, i samverkan med Svenskt Kött, KCF och LRF Kött, varumärkesneutralt driva och delta i den intensiva samhällsdebatt som råder rörande kött och köttrelaterade frågor på ett tydligt och professionellt sätt.

Läs hela pressmeddelandet

2014-08-22 kl 11:00

På lördag är det Köttbullens dag

Köttbullen har numera en egen dag*, den 23 augusti, och det är något som vi vill uppmärksamma eftersom vi i cirka 60 år har producerat köttbullar åt svenska folket med fokus på hög kvalitet i såväl råvaror som i tillverkningsprocesser.

Läs hela pressmeddelandet

2014-06-24 kl 5:30

Fira Pilsnerkorvens dag den 30 juni

Den 30 juni firar vi pilsnerkorvens dag för första gången. Bullens pilsnerkorv har funnits på marknaden sedan 1953 och firade hela 60 år förra året. Nu är det dags att viga en speciell dag för pilsnerkorven och vad passar bättre än mannen på burken, Erik ”Bullen” Berglunds födelsedag.

Läs hela pressmeddelandet

2013-11-22 kl 13:00

Njut av unik skinkmacka!

Från och med idag kan du njuta av ett samarbete mellan Scan, Restaurang AG och Södra Maltfabriken, i form av en unikt framtagen skinkmacka gjord på Svensk Rapsgris® och specialtillverkat Skinköl.

Läs hela pressmeddelandet

2013-10-09 kl 10:20

Sveriges bästa skinkmacka - och eget Skinköl! Unikt samarbete mellan Scan, Restaurang AG och Södra Maltfabriken

I samband med att Scan lanserar rimmad julskinka av Svensk Rapsgris® inför julen 2013 inleds ett samarbete mellan Scan, Restaurang AG och Södra Maltfabriken. Resultatet: vår egen tolkning av den klassiska skinkmackan gjord på saftig skinka av Svensk Rapsgris®. Och som grädden på moset (eller senapen på skinkan?) en specialtillverkad öl att skölja ner den med.

Läs hela pressmeddelandet

2013-05-14 kl 6:05

Varannan svensk grillar nötkött i sommar

Vi svenskar älskar grill och hela 90 procent grillar någon gång under sommaren. 44 procent grillar minst en gång per vecka. Hälften väljer nötkött på grillen. Med mörad flankstek, mörad rumpstek med kappa och mörad luffarbiff ger Scan konsumenterna möjlighet att äta nya spännande högkvalitativa nötdetaljer i sommar. 

Läs hela pressmeddelandet

2013-04-17 kl 6:56

Scan Grilla - nyheter 2013

Scan är det varumärke de svenska konsumenterna förknippar starkast med Grill. En lång tradition av speciellt framtagna grillprodukter har gjort att 65 % av konsumenterna spontant nämner Scan som svaret på frågan; - Vilket företag förknippar du främst med Grillning? Inför framtagande av nya grillprodukter gav sig Scan ut på inspirationsjakt. Vi hamnade i Sydamerika, närmare bestämt i Brasilien. 

Läs hela pressmeddelandet

2012-12-10 kl 7:00

Svenskarnas julbordsfavoriter – Julskinkan i topp

Svenskarna föredrar traditionella smaker och rätter på julbordet. Scans senaste julundersökning* visar att julskinkan får flest röster, hela 78 procent, när svenska folket radar upp sina julbordsfavoriter. På andraplats hamnar köttbullar med 58 procent, följt av inlagd sill med 54 procent.

Läs hela pressmeddelandet

2012-11-26 kl 7:00

Svenskarna föredrar ett traditionellt julbord

När det gäller julmat är svenskarna måna om att hålla fast vid traditionerna. Scans julundersökning* visar att en klar majoritet, 67 procent, av svenskarna vill ha ett traditionellt julbord med klassiska smaker och rätter. En ökning med 14 procentenheter sedan förra undersökningen för tre år sedan.

Läs hela pressmeddelandet