2017-10-11 kl 0:00 - Lediga tjänster

Operations Development Expert

HKScan i Kristianstad är regionens största privata företag med ca 700 medarbetare. Produktionen på anläggningen består av slakt, styckning och vidareförädling av gris samt charktillverkning. I vår roll som marknadsledare driver vi den snabba branschutvecklingen och arbetar systematiskt med utveckling på samtliga nivåer inom organisationen.
Söker du ett spännande, självständigt och utmanande arbete? Vi erbjuder en tjänst som expert hos HK Scan Sweden Operations Development  i Kristianstad där du kommer att ha möjlighet att bidra och göra stor skillnad för företaget.

Läs mer och ansök
2017-10-13 kl 0:00 - Lediga tjänster

Inköpare AgriDu ansvarar för inköp och förmedling av slaktdjur och besöker både befintligaoch potentiella leverantörer. Du arbetar via telefon, men framförallt genompersonliga besök ute hos våra leverantörer. Aktiviteter och information inomorganisationen och till våra leverantörer är en del av dina arbetsuppgiftersamt att du tecknar avtal och genomför marknadsaktiviteter mot företagetsuppsatta mål.

Du kommer att ingå i Region Bohuslän, Dalsland och Värmland. Du arbetar både operativtoch strategiskt i nära dialog med din chef. Du kommer att få arbeta över ettstörre geografiskt område, där resor är en naturlig del av arbetet.

 

Vem är du? Vi ser gärna att du har erfarenhet avliknande arbetsuppgifter och/eller väldigt god branschkännedom.

Viförutsätter att du har god social kompetens, är tillitsfull och därmed förmågaatt skapa långsiktiga relationer. Du är målmedveten, resultatorienterad ochinitiativkraftig. Du trivs med att arbeta självständigt och är drivande vadgäller förändringsarbete och utvecklingsarbete i organisationen.

Vi erbjuderett spännande, självständigt och utmanande arbete, där duförväntas att kunna göra stor skillnad för HKScan Agri. INSPIRE, LEAD och CAREär våra gemensamma värdeord och en viktig del av jobbet.

Vill du vetamer? Kontakta Affärsområdeschef Jacob Danielsson 0730683535alternativt  HR-chef Magnus Dagman, 0767901017. Fackligkontaktperson, Anette Eriksson, Unionen 0705378535.

Din ansökan med personligt brev och CV vill vi ha senast den 1 November 2017. Den lägger duin på vår hemsida http://sweden.hkscan.com/jobba-hos-oss/nya.

HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag. Vi säljer,marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt produceradeprodukter av  gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmatunder starka varumärken. Våra kunder är inom detaljhandel, food service,industri- och exportsektorn. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark ochBaltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2016, omsatte HKScan nästan1,9 miljarder euro och hade ca 7 300 anställda.

Läs mer och ansök
2017-06-21 kl 13:49 - Lediga tjänster

Generell ansökan produktionen, Linköping

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är inom detaljhandel, food service, industri- och exportsektorn. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2015 hade HKScan en omsättning på cirka 1,9 miljarder euro och omkring 7 400 anställda.

Läs mer och ansök
2017-09-21 kl 14:11 - Lediga tjänster

Säsongsarbete julproduktion

HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag. Vi säljer, marknadsför och producerar
högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är inom detaljhandel, foodservice, industri- och exportsektorn. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2016, omsatte HKScan nästan 1,9 miljarder euro och hade ca 7 300 anställda.

Läs mer och ansök
2017-09-25 kl 0:00 - Lediga tjänster

Deltidsarbete livsmedelsoperatör KPK

HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är inom detaljhandel, foodservice, industri- och exportsektorn. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2016, omsatte HKScan nästan 1,9 miljarder euro och hade ca 7 300 anställda.

Läs mer och ansök
2017-10-04 kl 0:00 - Lediga tjänster

Produktionschef till konsumentpackat kött

HKScan i Linköping är ett av regionens största privata företag med ca 600 medarbetare. Produktionen på anläggningen består av huvudprocesserna slakt, styckning, konsumentpackat samt charktillverkning. I vår roll som marknadsledare driver vi den snabba branschutvecklingen och arbetar systematiskt på samtliga nivåer i organisationen med utveckling. Inom produktionen söker vi nu en produktionschef till KPK.

Läs mer och ansök