2017-12-27 kl 13:37

Project Manager, Techology Expert

HKScan in Linköping is one of the largest private companies in the region with around 600 employees. Production at the site consists of the main processes of slaughter, butchery, consumer packaged meat and processed meat products. Our Nordic Distribution Centre, NDC, is also based in Linköping. We now wish to recruit a project manager, technology expert raw meat, for our production department.


In 2017, HKScan has implemented a comprehensive organisational change and as a technology expert, you will be a member of a group of around 20 employees based in different parts of the Group. In addition to closely consulting with other members of your group, you will also work close to production in Linköping.

Your role
As project manager and technology expert raw meat, you will be responsible for investment projects in Sweden, primarily in Linköping but also at our other sites in Sweden and the Group.  You will provide the technological expertise in your area and ensure that we invest in the optimal technological equipment.
Typical projects/work duties:
• Implementing new build, renovation, maintenance and expansion projects with responsibility for implementation as a whole.
• Everything from larger projects to smaller extensions
• Produce invitation to tender documentation and negotiate contracts
• Establish and manage investment data, time schedules and budgets
• Contacts with public authorities and other business partners
You will report to the manager, automation and technology expertise, however on site, you will primarily interface with the plant and technology managers.


Qualifications
We expect you to have a background as an engineering graduate or equivalent who has several years professional experience of technology project management, ideally from manufacturing industry where you have probably been involved in both small and large investment projects.
As a person you are passionate about development and have the ability to turn concepts and development opportunities into concrete improvements and development projects in a structured way. You are a natural manager and good people person able to cooperate and communicate with every part of an organisation.
You have excellent command of both spoken and written English and Swedish.


We offer an exciting, independent and challenging job where you will be able to make a big difference for HKScan. INSPIRE, LEAD and CARE are our common values and form an important part of the job.


For more information, please contact Juhani Karhunnen, Manager automation and technology expertise, tel +35 850 577 4300 or Dana Sharif, Plant Manager Linköping +46 132 34600 or if you have any questions regarding the recruitment process, please contact Camilla Lögdberg, HR manager +46 132 34543 or Camilla.logdberg@hkscan.com. Union rep SACO, Eva Mattsson +46 511 25477.


Please submit your application and CV in English as soon as possible, by 21th January 2018 at the latest, tohttp://sweden.hkscan.com/jobba-hos-oss/nya where you will find this recruitment ad.
HKScan is the leading Nordic food company. We produce, market and sell high-quality, responsibly produced pork, beef, poultry and lamb products, processed meats and meals under strong brand names. Our customers are the retail, food service, industrial and export sectors, and our home markets comprise Finland, Sweden, Denmark and the Baltics. In 2016, HKScan had net sales of around EUR 1.9 billion and 7,300 employees.


Annons på svenska


HKScan söker
Projektledare, Technology Expert, raw meat till Linköpingsanläggningen

HKScan i Linköping är ett av regionens största privata företag med ca 600 medarbetare. Produktionen på anläggningen består av huvudprocesserna slakt, styckning, konsumentpackat kött och charktillverkning. I Linköping ligger också NDC, Nordiskt distributionscentrum. Inom produktionen söker vi nu en projektledare, technology expert raw meat.
Under 2017 har HKScan genomgått en omfattande organisationsförändring och tjänsten som technology expert är placerad i en grupp med ett 20tal medarbetare på olika platser i koncernen. Förutom samarbetet i din arbetsgrupp kommer du att arbeta mycket nära produktionen i Linköping.


Arbetet innebär
Som projektledare och teknisk expert inom rött kött är du ansvarig för investeringsprojekt i Sverige, främst i Linköping, men även på övriga anläggningar i Sverige samt koncern.  Du står för den tekniska kompetensen inom ditt område och säkerställer att den tekniska utrustningen som väljs är optimal.
Exempel på projekt/arbetsuppgifter;
• Genomföra nyproduktion, förnyelse-, underhålls- och ombyggnadsprojekt med ansvar för hela projektets genomförande.
• Allt från större projekt till mindre ombyggnationer
• Ta fram förfrågningsunderlag samt upphandla entreprenader
• Upprätta och ansvara för investeringsunderlag, tidplaner och budget
• Kontakter med myndigheter och övriga samarbetspartners
Organisatoriskt rapporterar du till manager, automation and technology expertise, men på orten blir dina främsta samarbetsytor plats- och teknikchef.


Kvalifikationer
Vi tror att du som söker har en bakgrund som högskole-/civilingenjör eller motsvarande och har flera års yrkeserfarenhet av teknisk projektledning, gärna från den tillverkande industrin där du troligen har arbetat med små som stora investeringar.
Som person drivs du av utveckling och har förmågan att på ett strukturerat sätt omsätta idéer och utvecklingsmöjligheter i konkreta förbättringar och utvecklingsprojekt. Du är en naturligt god ledare med en stark förmåga att kunna ta folk och framgångsrik samarbetar/kommunicerar du med hela organisationen.
Du talar och skriver engelska och svenska flytande.


Vi erbjuder ett spännande, självständigt och utmanande jobb där du kommer att kunna göra stor skillnad för HKScan. INSPIRE, LEAD och CARE är våra gemensamma värdeord och en viktig del av jobbet.


För ytterligare information om tjänsten, kontakta Juhani Karhunnen, Manager automation and technology expertice, tel +35-8505774300 alternativt Dana Sharif, Platschef Linköping +4613-234600. Om du har frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Camilla Lögdberg, HR manager +4613234543  eller maila på Camilla.logdberg@hkscan.com. Facklig kontaktperson,  SACO, Eva Mattsson  +4651125477.
Välkommen med CV och personligt brev på engelska senaste den 21 januari 2018 via http://sweden.hkscan.com/jobba-hos-oss/nya där du också hittar annonsen.


HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag. Vi säljer, marknadsför och producerar
högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är inom detaljhandel, foodservice, industri- och exportsektorn. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2016, omsatte HKScan nästan 1,9 miljarder euro och hade ca 7 300 anställda.

Klicka här för att ansöka