Historia

HKScan Sweden har rötter långt tillbaka i den svenska historien. Vi har i generationer varit Sveriges kött- och charkuterimästare och det är en tradition som vi är stolta över att föra vidare. Vår resa började för  1899 då bönderna i Halmstad slog sig ihop och skapade den första slakteriföreningen.

Svensk karré från Scan

När slakteriet i Halland visade på lönsamhet följde andra efter. Sydöstra andelsslakteriet med bas i Tomelilla blev förening nummer två. Och det blev senare de skånska föreningarna som kom att på många sätt ta initiativet i utvecklingen av det som en dag skulle bli ett varumärke för hela Sverige - Scan.

Men först skulle jordbrukskris och prisras efterfråga en större organisation för att hjälpa svenska bönder. En slakteriorganisation för hela Sverige. Men det var inte gjort i en handvändning.

Det dröjde ända till 1970 innan Scan började användas av alla slakteriföreningar i Sverige. Därmed skapades också den ovala, röda logotypen med namnet i vitt. På den tiden erbjöd Scan produkter som fortfarande är populära – Hot Dogs, Falukorv och Leverpastej.

2007 avslutades föreningshistorian och Scan ingår idag i HKScan-koncernen, ett börsnoterat företag som är ett av Europas största matföretag. Marknadsområdet Sverige arbetar idag med flera välkända, starka varumärken som Scan, Pärsons och Bullens.

Grunden i vår verksamhet är fortfarande det svenska köttet, där vi genom vårt arbete från gård till bord har en unik kontroll över djuromsorg, miljö och kvalitet. I varumärket Scan, kommer köttet alltid från svenska bönder.

Läs mer om HKScan-koncernens historia.