Vårt ansvar som en del av Sverige

Få saker är så viktiga som maten vi äter. Hur den smakar, hur den produceras och hur den påverkar vår värld. Som ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag är det vår uppgift att bedriva vår verksamhet på ett sätt som gör att vi kan ge bra svar på de frågorna. Inte bara i dag utan också för kommande generationer.

Vi arbetar ständigt med miljö, kvalitet och djuromsorg.