Djuromsorg

Svensk lagstiftning för djuromsorg ställer mycket höga krav. Djurskyddslagen i Sverige är den mest omfattande i världen och ska fungera förebyggande. Målet är att djuren ska vara friska, ha det bra och kunna bete sig naturligt. 

I huvuddelen av vår verksamhet slaktar, styckar och förädlar vi nöt, lamm och gris från Sveriges bönder. Vi vill att du alltid ska känna dig trygg med maten du äter. Därför tar vi ansvar genom hela värdekedjan. Från djurets välmående till transport och slutligen till det noggranna hantverket vid styckning och mörning. Ansvar från jord till bord.

I det starka och välkända varumärket Scan, kommer köttet alltid från svenska djur.