Vårt arbete i Sverige

Inom HKScan verksamhet i Sverige arbetar vi långsiktigt för en god djuromsorg. 1985 togs det första djuromsorgsprogrammet fram.

Konsumenternas förtroende är grunden för att vi skall kunna sälja det svenska köttet. Det handlar om förtroende för allt som ingår i uppfödning, foder, djuromsorg, transporter, slakt, styckning och märkning.

Vi ställer krav på våra leverantörer av djur, t ex att de ska följa vår djuromsorgspolicy,  uppförandekod, göra egenkontroll enligt Sveriges bönders miljöhusesyn. Alla leverantörer av svenska grisar ska vara tredjepartscertifierade.

Därefter tar vårt ansvar vid, bl.a. via den kvalitetssäkring vi genomför enligt ISO och HACCP i det fortsatta förädlingsarbetet. I HKScan Sverige har även ett väl utformat egenkontrollprogram med syftet att kvalitetssäkra djuromsorg. Alla som arbetar med levande djur hos oss är utbildade och certifierade i djuromsorg.