Miljöpolicy

HKScan Swedene har som ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag ett särskilt ansvar för miljön i alla led från produktionen av slaktdjur till den färdiga produkten på konsumentens bord. Detta ansvar visar sig i ett ständigt arbete med att steg för steg minska belastningen på miljön och därmed bidra till en varaktigt ekologisk och ekonomiskt hållbar utveckling.

Vi arbetar för att förbättra miljöprestanda i alla verksamheter och längs hela produktionskedjan från verksamheten hos de levererande bönderna via intransport av levande djur, slakt, styckning, produktion av charkuterier och färdig mat samt försäljning och distribution av livsmedel.

Denna miljöpolicy är grunden för företagets miljöarbete och är ett verktyg för alla anställda i och leverantörer till oss.

HKScan Sweden skall aktivt verka för:

  • En ständig förbättring av produkter, processer och tjänster för att minska miljöbelastningen från dessa och att skapa en uthållig produktion med ett ökat värde för våra kunder utifrån marknadens villkor.
  • En tydlig fördelning av ansvar och roller för att ständigt förbättra företagets miljöprestanda.
  • Att det ställs tydliga och relevanta miljökrav på såväl underleverantörer av slaktdjur och andra varor och tjänster som på övriga samarbetspartners.
  • En god djuromsorg baserad på de värderingar som lagts fast i företagets djuromsorgsprogram.
  • Att verksamheten inom företaget bedrivs så att gällande lagkrav och miljötillstånd väl uppfylls.
  • Att miljöeffekterna beaktas vid förändringar av verksamhet eller produkter.
  • En öppen och tydlig redovisning av företagets miljöarbete samt den påverkan produkter, processer och tjänster har på miljön.